Jump to Navigation

cây cà gai leo

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Thực hư về tin đồn cây cà gai leo chữa bệnh ung thư

  7 Tháng Sáu 2013 ... Đã có nhiều nghiên cứu về cây cà gai leo, trong đó một số đề tài đã được nghiệm thu.Đề tài cấp Nhà nước về tác dụng chữa bệnh gan của cây ......Tác dụng của Cây Cà Gai Leo - Cây xạ đen Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:cây cà gai leo