Jump to Navigation

viettel.com.vn cach dang ky goi noi mang thang4 2013

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  khuyến mại nhạc chờ viettel tháng 4/ 2013

  16 Tháng 4 2014 ... Miễn phí nội hạt; - Miễn phí 300 phút Di động Viettel trong khung giờ 7h – 17h; ... gọi nội hạt; - Miễn phí 100 phút gọi di động nội mạng đầu tiên ......chương trình lắp đặt điện thoại cố định có dây tháng 4-2014 Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:viettel.com.vn cach dang ky goi noi mang thang4 2013