Jump to Navigation

đèn khò gas mini

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  đèn khò gas mini | raogi.

  Sản phẩm dùng bình gas mini với cách sử dụng đơn giản sẽ giúp bạn nhóm. ... Bạn chỉ cần lắp đèn vào miệng bình gas, xoay cho khớp sau đó vặn núm phía ......Đầu khò lửa cầm tay sử dụng bình gas mini nhỏ gọn dễ dàng sử ... Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:đèn khò gas miniđồ khò gas mini, hàn ống đồng bằng đèn khò, khò ga cắt khoá, đèn khò dùng bình ga du lịch mini, đèn khò nhỏ, da kho ga mini, den kho gas mini,