Jump to Navigation

lai rong 3 he trong dragon city

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Hướng dẫn tổng hợp cách lai tạo các loại rồng khác nhau trong game ...

  18 Tháng Chín 2013 ...thể điền nhiều mã code vào ô mã rồng cần ra ( tối đa 4 m... ... Việc này rất có lợi cho phép lai Legend, Hệ 3 thuộc tính... Chú ý khi lai xong ......Hướng dẫn sử dụng Auto Lai của Thanh Liêm - Dragon City ... Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:lai rong 3 he trong dragon city