Jump to Navigation

cach lam cac loai hoa lan treo tuong bang voan

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  2012-01-08 ~ Blog Chia Sẻ

  28 Tháng 4 2010 ... Voan là 1 loại vải mỏng, co dãn rất tốt, tương tự như tất da chân. ... Ngoại trừ những loại hoa đặc chủng, nhìn chung voan loang đẹp ... dùng để làm những chi tiết nhỏ như môi hoa của các loại hoa lan. ... Giấy sáp bán theo cuộn như băng dính, là loại giấy mỏng có phủ ..... Trẻ có thể chơi từ sáng đến tối....CÁCH LÀM HOA VOAN - CẢ NHÀ YÊU NHAU - Vicongdong.vn Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:cach lam cac loai hoa lan treo tuong bang voan