Jump to Navigation

ban ga tre asiu rac

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Gà - Q>Tân Phú Chuyên cung cấp gà tre mỹ rặc vs 50 Asil 50 mỹ

  18 Tháng Giêng 2014 ... con tre asil Bobby rặc chuẩn 1 tháng đã có hàng ,nhiều trống ... VTC16 - Kĩ Thuật Chọn Giống Đông Tảo Sinh Sản by ban ga dong tao ......GÀ CON ASIL BOBBY RẶC CHUẨN 1 THÁNG ĐÃ CÓ HÀNG ... Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:ban ga tre asiu raccách phân biệt gà tre mỹ rac con, ban ga tre mỹ con tân phú, hinh gà asiu,