Jump to Navigation

nokia lumia 920 gia ban

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Nokia Lumia 920 có giá bán 512 USD tại Trung Quốc - TTCN

  1 Tháng 4 2014 ... Lumia 920 đã từng là chiếc smartphone cao cấp nhất của Nokia ... Theo đó, giá bán của một chiếc Lumia 920 giờ đây chỉ còn ở mức 4.99 triệu ......Giá Nokia Lumia 920 giảm sốc chỉ còn chưa đến 5 triệu đồng Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:nokia lumia 920 gia ban