Jump to Navigation

kirigami noel 90

    Thông báo

    Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
    Linh Tinh

    Kirigami là nghệ thuật cắt dán giấy, tạo hình nổi 3DThiệp kirigami có 3 loại : 0 độ, 90 độ và 180 độLoại 0độ đc dùng để trang trí bìa thiệp. Note giới thiệu và ......Pattern kirigami | Facebook Xem tiếp

    Tags:kirigami noel 90