Jump to Navigation

kinh nghiem dau thau cua cac nuoc (2)

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Các đài không sốt sắng đấu giá | Báo Người Lao Động Online

  13 Tháng Mười Hai 2013 ... Theo đó, Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. ... tạo cơ hội cho nhà thầu trong nước trúng thầu và tạo công ăn việc làm cho ... ngày 2/ 6/2010 và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính ... cơ sở tổng hợp các thông lệ quốc tế tốt và rút kinh nghiệm từ thực tiễn lựa chọn ......10 điểm mới cơ bản của Luật đấu thầu năm 2013 - Thư viện pháp luật Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:kinh nghiem dau thau cua cac nuoc (2)