Jump to Navigation

ban ga xam ma lai va chuoi lai my gia 300k day

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Bán gà xám mã lại và chuối lai mỹ giá 300k đây ! | Gho hàng hóa

  cần mua gà mái lại đây. ai có gửi hình , gía, trọng lượng dùm mình. mình ở tây ninh. ... ÍT NHẤT CŨNG BẰNG TIỀN SHIP GÀ LƯỢT ĐI VỀ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 300K. .... 2 gà chuối chân xanh lai 50 6th tuổi max trạng 1kg giá 650k.con ... Bỏ ngoài tai lời PR của người bán gà mà hãy tập trung quan sát, mỗi con khoảng  ......Gà Đá Tây Ninh - Tây Ninh - Shopping & Retail | Facebook Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:ban ga xam ma lai va chuoi lai my gia 300k day