Jump to Navigation

bo cau kieng

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Bồ câu kiểng huỳnh bình thạnh | Nông nghiệp Việt Nam

  23 Tháng Năm 2013 ... Trang trại Thanh Thi (Cần Thơ) Cung cấp giống bồ câu pháp thuần (to con - đẻ sai - ít bệnh tật - thời gian đẻ lâu) Bồ câu gà: loại 1 -loại 2 - loại ......bồ câu kiểng - YouTube Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:bo cau kieng