Jump to Navigation

chuong trinh khuyen mai cua sua dumex gold vao thang 4 2013

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Chương trình khuyến mại sữa Dumex tháng 12-

  Khi mẹ mua 3 sản phẩm Dumex Gold bước 3/4, mẹ sẽ được tặng thêm 1 sản ... có khuyễn mại từ 0 đến 6 tháng không.khuyễn mại ntn ... thấy chương trình khuyến mãi nào cả trong khi đó sữa Simllac liên tục khuyến mãi nên ......Chương trình khuyến mãi mới nhất từ Dumex [tháng 7-9/2013] Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:chuong trinh khuyen mai cua sua dumex gold vao thang 4 2013nhung chuong trinh khuyen mai cua sữa dumex gold vao thang 7nam 2014, xem qua km cua sua friso cua thàn 10- 2014,