Jump to Navigation

ga co 3 vay huyen cham

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  XtGem.

  1 Các giống ; 2 Cách chọn ; 3 Xem thêm; 4 Tham khảo ... Bình Định nhiều lò nổi danh: Hoài Nhơn có gà Hoài Châu, Kim Giao (Hoài Hải); .... Ngoài ra thể chọn những gà có vảy:gạc thập, xuyên đao,xuyên tạc, huyền trâm, hàm ......Đá gà – Wikipedia tiếng Việt Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:ga co 3 vay huyen cham