Jump to Navigation

ket cau nha dan dung

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Sách Cấu Tạo Giúp KSXD Học Thiết Kế Kiến Trúc - Diễn đàn của các kỹ sư

  Tính nhẩm nhanh kết cấu nhà dân, nhà phố: 1. Lấy bước cột x nhịp dầm (chọn cái nào to ấy, mấy cái nhỏ thì thôi) để tính diện chịu tải truyền xuống cột.......Tính nhẩm nhanh kết cấu nhà dân, nhà... - Tập Đoàn Xây Dựng Bộ 3 Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:ket cau nha dan dung


  by Dr. Radut