Jump to Navigation

sung ban chim tu che bang ong nuoc chi cach lam

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  cấu tạo súng hơi cồn | Yes09.

  9 Tháng Sáu 2014 ... "Chỉ cần 2 đoạn ống nhựa, vài cái co nhựa, một bộ đánh lửa của bếp ... Súng bắn bằng hơi cồn được thanh thiếu niên học nhau làm tràn lan để sử dụng. ... dùng loại súng tự chế bắn chim rất hiệu quả nên tôi đã hỏi cách làm và ... nước uống; Y Dhô không những không cho mà còn xách khẩu súng cồn tự ......Đua nhau tự chế súng bắn bằng hơi cồn - Xã hội - Zing.vn Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:sung ban chim tu che bang ong nuoc chi cach lamxem cach mua súng ché bắn đan chìXem Sung Tu Chesung ong nuoc tu che, sung tu che bang ga, cach lam sung ban chjm tu che, Lam Sung Tu Che, mua ban sung tư chê, che sung nhua pv, che sung bang ong nuoc, sung ban chim tu che, cat lam sung che ban chim, cach lam sung hơi làm tư ong nuoc, xem sung tu che bang ong nuoc, cach lam sung tu che bang ong nuoc