Jump to Navigation

cac doi hinh manh nhat trong topeleven

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Đội hình và cách khắc chế trong top eleven | Trang 5

  Đây là một chủ đề rất quan trọng và luôn luôn tất cả các nhà quản lý trong 11 hàng ... 4-4-2 không phải là một đội hình rất mạnh mẽ trên các trò chơi, quy tắc hàng tiền ... Hình thành có thể dễ dàng đánh bại 4-3-3 nhiều nhất sẽ nặng nề ở hàng ......Làm thế nào để giành chiến thắng chống... - Top Eleven Ha Long ... Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:cac doi hinh manh nhat trong topeleven