Jump to Navigation

lenovo890

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Lenovo 890 - Colourful Hard Case 1 (Kelantan, end time 5/29/2014 ...

  Lenovo S890 Android smartphone. Announced 2013, January. Features 3G, 5.0 ″ IPS LCD capacitive touchscreen, 8 MP camera, Wi-Fi, GPS, Bluetooth....Lenovo S890 - Full phone specifications - GSM Arena Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:lenovo890