Jump to Navigation

đường viền trang trí trang bìa word

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Hướng dẫn tạo khung cho Word 2007 - tao khung cho word 2007 -

  8 Tháng Mười Một 2013 ... [Học Word 2007] Bài 14: Tạo viền quanh trang văn bản ... Chương 3: Làm việc với công thức và hàm trong Excel by HICT TV 288 views; Thumbnail 1:01 ... Hướng dẫn tạo trang bìa, Borders and Shading trong Word by ......[Học Word 2007] Bài 14: Tạo viền quanh trang văn bản - YouTube Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:đường viền trang trí trang bìa word