Jump to Navigation

trang trí góc toán trong lớp học mầm non

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Phạm Hoan: Mẫu trang trí góc sinh hoạt trong lớp mầm non.

  27 Tháng Chín 2012 ... Với khối MGL, nhằm trang bị vốn kiến thức nhất định cho trẻ chuẩn bị tâm thế bước vào lớp 1, các cô đã chuẩn bị 1 góc chơi rất thú vị về chữ ......Trang trí nhóm lớp chuẩn bị năm học mới - Trường Mầm non ... Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:trang trí góc toán trong lớp học mầm nonphạm Hoan trang trí lớp học mầm non,