Jump to Navigation

đường viền trang bìa đẹp

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Hướng dẫn tạo khung cho Word 2007 - tao khung cho word 2007 -

  19 Tháng Mười Hai 2012 ... Bài 16 - Tạo viền quanh trang văn bản ... Hướng dẫn tạo trang bìa, Borders and Shading trong Word by Lonelyheart266 3,680 views ......16 Tao vien quanh trang van ban - YouTube Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:đường viền trang bìa đẹpTAO ĐƯƠNG VIỀN CHO TRANG BIA,