Jump to Navigation

ga cu lua chan xanh 2k8 peru lai kellso.chodientu.vn

  Thông báo

  Hiện tại chưa có bài nào được đăng tại mục này! click vào đây để đăng bài
  Gà cú lửa chân xanh, 2k8, peru lai kellso. | Gho hàng hóa

  Cần bán gà nọc 50%peru, 50%kellso, cú lửa chân xanh, hàng vip. ÔNG ANH KO ĐỔ GÀ NỮA NHỜ ĐĂNG BÁN GIÙM CHÚ GÀ NỌC, ĐANG ĐỔ MÁI, 2K8, CÚ LỬA CHÂN XANH, MỒNG LÁI ĐỨNG,CHÂN RẤT ĐẸP, XANH CAM, CÓ XUYÊN ĐAO NGAY CỰA, LAI 50% PERU, 50% KELLSO, NẾT DỮ NHƯ CỌP,BẾN ĐÁ NẠ http://www.gia24.com/can-ban-ga-noc-50-phan-tramperu-50-phan-tramkellso-cu-lua-chan-xanh-hang-vip.chodientu.vn.html ......Cần bán gà nọc 50%peru, 50%kellso, cú lửa chân xanh ... Xem tiếp

  HTML

  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <table> <td> <tr> <ul>

  Plain text

  • Không được dùng mã HTML.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <blockquote> <br> <cite> <code> <dd> <div> <dl> <dt> <em> <li> <ol> <p> <span> <strong> <ul>
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.
  [ Tạo mã bảo mật khác ]
  Tags:ga ** lua chan xanh 2k8 peru lai kellso.chodientu.vn** lua chan xanhgà cú lửa nọc,